logo
Valitse aikaväli
Etsi kartalta
Menu

Lippuvakuutuksen ehdot

T-TI-20211-EST

 

VAKUUTUSSOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT HENKILÖT 

1.    Vakuutuksenantaja on If P&C Insurance AS (jäljempänä If), (rekisterinumero 10100168, osoite Lõõtsa 8a, 11415 Tallinna).
2.    Vakuutuksenottaja on AS Piletilevi Group (rekisterinumero 10568581, osoite Maakri 23A, Tallinn 10145
), (jäljempänä Piletilevi).
3.    Vakuutussopimuksen osapuolet ovat If ja Piletilevi.
4.    Vakuutettu henkilö ja edunsaaja (korvauksen saaja) on vakuutuksen piiriin kuuluvan lipun haltija. Jos lipun haltija on luovuttanut lipun toiselle henkilölle, siirtyy lippuvakuutus automaattisesti lipun uudelle haltijalle (uusi vakuutettu henkilö).

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 

5.    Vakuutus kattaa pääsyliput määrättyyn tapahtumaan (jäljempänä Tapahtuma). Lippuvakuutuksen voi ottaa vain lipun Piletileviltä ostamisen yhteydessä.
6.    Vakuutus tulee voimaan vakuutuksen piirin kuuluvan lipun ostohetkellä. Vakuutus päättyy, kun Tapahtuma alkaa.

KORVAUS 

7.    Vakuutustapahtuman sattuessa If korvaa käyttämättä jääneen lipun arvon (ml. lisämaksut) lippuun merkityn mukaisesti, paitsi vakuutuskustannukset.
8.    Kausikorttien ja sarjalippujen osalta yhden lipun arvo lasketaan jakamalla kokonaisarvo Tapahtumien lukumäärällä. 
9.    Vakuutus koskee vain yhtä saman Tapahtuman lippua yhtä vakuutettua henkilöä kohti, riippumatta siitä, montako lippua vakuutetun henkilön hallussa on. 

VAKUUTUSTAPAHTUMAT 

10.    Vakuutustapahtumaksi lasketaan se tapahtuma, jonka takia vakuutettu henkilö ei voi osallistua Tapahtumaan seuraavista syistä:
10.1.    vakuutetun henkilön tai hänen perheenjäsenen loukkaantuminen tai kuolema; vakuutetun tai hänen alle 10-vuotiaan lapsen odottamaton ja äkillinen sairastuminen;
10.2.    vakuutetun henkilön Virossa sijaitsevalle kodille (talo, asunto, kodissa olevat tavarat) 24 tunnin kuluessa ennen Tapahtuman alkamista tapahtuneen tulipalon, räjähdyksen, myrskyn, raekuuron, tulvan, putkistovuodon, varkauden tai ryöstön tai kolmannen henkilön aiheuttamat vahingot yli 2000 euron arvosta ja joiden takia vakuutetun kotiin jääminen on välttämätöntä. Vakuutetun henkilön perheenjäseniä ei lasketa kolmansiksi henkilöiksi;
10.3.    auton, taksin, linja-auton yms. joutuminen liikenneonnettomuuteen matkalla Tapahtumapaikalle.

TAPAUKSET JOISSA KORVAUSTA EI MAKSETA

11.    If ei maksa korvausta, jos: 
11.1.    kyseessä ei ole vakuutustapahtuma;
11.2.    vakuutettu henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallaan; 
11.3.    vakuutustapahtuman on aiheuttanut tai siihen on myötävaikuttanut vakuutetun henkilön alkoholin tai huumeiden käyttö;
11.4.    vakuutettu henkilö ei ehdi Tapahtumaan liikenneruuhkan takia, paitsi kohdassa 10.3 mainitussa tapauksessa;
11.5.    vakuutuksenottaja tai vakuutettu henkilö on antanut Ifille vahinkomenettelyn yhteydessä vääriä tietoja;
11.6.    toinen henkilö on jo vahingon korvannut, esim. Tapahtuman järjestäjä on palauttanut lipun hinnan;
11.7.    lippu on käytetty Tapahtumaan osallistumiseen;
11.8.    Tapahtumaan osallistumisen estäneet asianhaarat olivat vakuutetun tiedossa ennen lipun ostamista;
11.9.    Tapahtuma on peruttu, siirretty tai vakuutetun henkilön lippu on mitätöity Tapahtumaan sovellettujen rajoitusten tai kieltojen seurauksena. 

TOIMINTA VAKUUTUSTAPAUKSEN SATTUESSA 

12.    Ilmoitus vakuutustapahtumasta on jätettävä Piletilevin kotisivujen välityksellä 30 päivän kuluessa, lukien vakuutustapahtuman sattumisen päivästä.
13.    Vakuutustapahtumaa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:
13.1.    vakuutettu lippu tai sen jäljennös;
13.2.     lääkärintodistus sairastumisen tai loukkaantumisen tapauksessa, kuolemantodistus kuoleman tapauksessa;
13.3.    poliisitodistus tai valokuva vakuutustapahtumasta liikenneonnettomuuden tai kodille aiheutetun vahingon tapauksessa.
14.    Ifin pyynnöstä on esitettävä lisätodistuksia ja -selvityksiä.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN, VALVONTA JA SOVELLETTAVA LAKI

15.    Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Viron lakia. 
16.    Ifin toimintaa valvoo Viron rahoitusvalvonta (Finantsinspektsioon) (www.fi.ee, Sakala 4 Tallinna 15030), johon voidaan valittaa Ifin toiminnasta. 
17.    If haluaa ratkaista kaikki vakuutussuhteeseen liittyvät erimielisyydet neuvottelemalla. Jos yksimielisyyteen ei päästä, ratkaistaan kiista oikeudessa tai vakuutussovittelijan avustuksella. Vakuutussovittelijan puoleen voidaan kääntyä Viron Vakuutusyhtiöiden Liiton (www.eksl.ee, puhelin 667 1800; sähköposti: lepitus@eksl.ee, osoite Mustamäe tee 46, Tallinna 10621) välityksellä. Ifin on osallistuttava sovittelumenettelyyn. Sovittelumenettely on maksutonta. Ennen vakuutussovittelijan puoleen kääntymistä on esitettävä vaade Ifille.
 

 

 

 

 

 

 

Tuloksia ei löytynyt!
Loading...
Lataa uudelleen